Tác dụng của xoa bóp bấm huyệt

Xoa bóp bấm huyệt có tác dụng gì? Xoa bóp bấm huyệt là biện pháp phòng và chữa bệnh đơn giản. Nếu được thực hiện đúng kỹ thuật, đúng chỉ định, xoa bóp bấm huyệt có thể mang lại những hiệu quả tốt.