Điều trị giảm thị lực bằng điện mãng châm

Hướng dẫn quy trình điều trị giảm thị lực bằng điện mãng châm y học cổ truyền. Hiện tượng giảm hoặc mất hoàn toàn khả năng nhìn do nhiều nguyên nhân như sang chấn tại mắt, chấn thương sọ não, viêm não, áp xe não, u não, viêm thị thần kinh nguyên phát, thiếu năng tuần hoàn não, tật khúc xạ ,…