Điều trị liệt chi trên bằng điện mãng châm

Hướng dẫn Điều trị liệt chi trên bằng điện mãng châm y học cổ truyền. Theo y học cổ truyền liệt chi trên trong phạm vi chứng nuy, ma mộc. Do phong thấp tà thừa cơ tấu lý sơ hở xâm nhập vào kinh mạch ở chi trên làm cho vận hành kinh mạc tắc trở.