Điều trị đau hố mắt bằng điện mãng châm

Hướng dẫn điều trị đau hố mắt bằng điện mãng châm y học cổ truyền. Bệnh đau hố mắt có nhiều loại, nhiều nguyên nhân, rất phức tạp, chẩn đoán khó khăn. Nhiều bệnh của hố mắt có cơ chế , triệu chứng liên quan chặt chẽ với sự cấu tạo của hố mắt.